ČO JE KARIÉRNE PORADENSTVO?


  

Kariérne poradenstvo je služba a aktivita zameraná na pomoc jednotlivcovi ľubovoľného veku a v akejkoľvek fáze jeho života pri výbere jeho školského a odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní jeho profesie.

V súčasnosti zdôrazňuje potrebu celoživotného vzdelávania, komplexnosť a procesuálny charakter prípravy mladých, ale i dospelých na životné vývinové úlohy, roly a situácie v podmienkach danej spoločnosti.


Úlohou kariérneho  poradenstva nie je nájsť a dať jednotlivcovi prácu. Vzťah medzi kariérnym poradcom a jeho klientom je interaktívny. Kariérny poradca klientovi ukáže, v akej oblasti má hľadať svoje uplatnenie, aby pri práci využil svoje silné stránky, zručnosti, vzdelanie a záujmy. 

Klienta nasmeruje na cestu za jeho vysnívanou prácou. Profesionálny kariérny poradca pomôže klientovi napísať atraktívny životopis, ktorý potencionálneho zamestnávateľa zaujme, pripraví ho na pracovný pohovor, tak aby ho s ľahkosťou zvládol alebo mu poskytne konzultácie, či iné možnosti osobnostného rozvoja

Pozývam Ťa na kariérny rozhovor

Končíš základnú, strednú alebo vysokú školu a nevieš sa rozhodnúť kam ďalej smerovať svoj život? Aké zameranie si vybrať? Možno končíš materskú dovolenku alebo už pracuješ a pociťuješ nespokojnosť v práci. Čoraz častejšie uvažuješ aké miesto zohrávajú v tvojom živote kariéra, práca, profesia? Nemusíš celý život robiť to, čo si na odporúčanie niekoho iného vyštudoval. Aké by to bolo zarábať si prácou, ktorá ťa baví a robí ťa šťastným človekom? A ako bonus čas pri práci ti uteká inak, rýchlejšie. Vezmi svoju budúcnosť do vlastných rúk.

Prostredníctvom spoznania svojich životných hodnôt, využitím vizuálov a zážitkových aktivít, ako je napr. kreslenie alebo písanie, rozhovorom so svojim životopisom alebo vrátením sa do tvojho detského sna, spoločne skúsime nájsť tvoje ideálne uplatnenie a odhaliť lepšie možnosti v živote.  Spoznáš svoje silné stránky, identifikuješ oblasti, pri ktorých môžeš naplno využiť svoj potenciál a dosiahnuť úspech a kariéru, o ktorej si sníval. 

Stretnutie online

Kontaktuj ma